Projekt PRSTEN POTPORE 2015/2016Kratki opis projekta

 • Projekt PRSTEN POTPORE omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav Zagrebačke županije. Projektom će se osigurati stručna pomoć za 80 učenika s teškoćama u razvoju putem angažiranja 70 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi u 28 škola Zagrebačke županije.
 • Neposrednim radom pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se postizanje boljih obrazovnih rezultata i uspješnije socijalizacije učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osigurat će se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada.
Očekivani rezultati
 • zapošljavanje 70 pomoćnika u nastavi
 • osiguravanje pomoćnika u nastavi za 80 učenika s teškoćama u razvoju u 28 osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
 • stručno osposobljeno 70 pomoćnika u nastavi i 7 potencijalnih pomoćnika u nastavi (rezervni pomoćnici)
 • konferencije (početna i završna) o projektu Prsten potpore s ciljem podizanje svijesti javnosti o pravima i mogućnostima obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju na području Zagrebačke županije
 • radionica za stručne suradnike – koordinatore na projektu Prsten potpore i pomoćnike u nastavi s ciljem osnaživanja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
 • tiskanje promotivnih materijala o projektu
Ciljevi projekta
 • Osiguravanje stručne potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije putem angažiranja pomoćnika u nastavi radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika
 • Jačanje stručnih kapaciteta pomoćnika u nastavi radi boljeg pozicioniranja na tržištu rada
 • Podizanje svijesti javnosti o pravima i mogućnostima obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju na području Zagrebačke županije
Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 2.782.515,34 kn od čega:

 • bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda: 2.500.000,00 kn
 • sredstva Zagrebačke županije: 282.515,34 kn
Razdoblje provedbe projekta

4.rujna 2015. – 3.rujna 2016.

Projektni tim
 • Ivančica Prugovečki, savjetnica za kulturu, sport i tehničku kulturu - voditeljica projekta
 • Zoran Birimiša (Obrt Time box) - administrativni voditelj projekta
 • Sunčana Pasecky, viša referentica za plansko analitičke poslove - član tima
 • Martina Brautović, voditeljica odsjeka za odnose s javnošću – član tima
Posrednička tijela

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

tel: +385 1 4569-000

fax: +385 1 4594-301

web: www.mzos.hr

e-mail: esf@mzos hrAgencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)

Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6274-666

fax: +385 1 6274-606

web: www.asoo/defco

e-mail: defco@asoo.hr