Aktivnosti projekta PRSTEN POTPORE
Prsten potpore

Korisnici Centra za rehabilitaciju Zagreb – Radionica Zaprešić s predstavom „Varijete“ gostuju u osnovnim školama Zagrebačke županije. Glumci, odrasle osobe s teškoćama pod umjetničkim vodstvom glumca Željka Mavrovića, kroz predstavu Varijete pokazuju mogućnosti inkluzije osoba s teškoćama u društvo.

Cilj je upoznati učenike s različitostima osobnosti i ljudske prirode osoba s teškoćama i njihovog prihvaćanja u društvo kao ravnopravnih. Predstava kod publike izaziva smijeh, empatiju i pozitivne emocije te mijenja stavove o osobama s teškoćama, njihovim mogućnostima i kvaliteti života.


Raspored predstava


Prsten potpore

U srijedu, 10. listopada 2018. godine, u prostorijama Zagrebačke županije održan je radni sastanak na temu: Ostvarivanje prava na primjereni oblik obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju na području Zagrebačke županije.
Prisustvovali su predstavnici osnivača osnovnih škola s područja Županije, predstavnici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji te liječnici školske medicine.
Cilj sastanka bio je razmjena iskustava sudionika koji na razne načine sudjeluju u procesu ostvarivanja prava djece na primjerene načine obrazovanja, kao i ujednačavanje prakse kako bi se za sve učenike s teškoćama u razvoju pravovremeno osigurala potrebna pomoć i pravo na primjeren oblik obrazovanja.


Prsten potpore

U četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018. godine, provedena je edukacija kroz koju su odabrani kandidati osposobljeni za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi. Osposobljavanje je proveo Darko Kobetić, prof.reh. iz Centra znanja Profectus iz Jastrebarskog a sudjelovale su 53 osobe.

Tijekom izvođenja stručnog osposobljavanja stavljen je poseban naglasak na konkretnim primjerima iz prakse kroz koje su polaznici usvojili konkretna znanja i vještine za pružanje podrške učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

Polaznici su aktivno sudjelovali u radu te tako pokazali motiviranost i spremnost za rad u ulozi pomoćnika u nastavi.


OpširnijePrsten potpore

Obavještavamo kandidate koji su u postupcima selekcije izabrani za pomoćnike u nastavi (i njihove zamjene) da će se obavezno stručno osposobljavanje održati u četvrtak, 30. kolovoza i petak, 31. kolovoza 2018. godine u Osnovnoj školi Trnjanska, Trnjanska cesta 99 u Zagrebu s početkom u 8:00 sati.

Stručno osposobljavanje pomoćnika u nastavi provest će Darko Kobetić, prof.reh. iz Centra znanja Profectus iz Jastrebarskog.


Prsten potpore

Raspored selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi u školskoj godini 2018./2019.

Informaciju o terminima prethodna provjera sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, a koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja – tablica rasporeda nalazi se u prilogu.
Popis kandidata koji mogu pristupiti selekciji bit će objavljen na web stranicama svake škole individualno.

Raspored selekcije ovdje.


Raspored selekcijePrsten potpore

U sklopu projekta „Prsten potpore“ objavljen je Javni poziv za zapošljavanje 115 pomoćnika u nastavi za rad sa 127 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, koje su ujedno i partneri u projektu.

Projekt „Prsten potpore“ lani je odabran za financiranje u okviru Poziva UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020. Zagrebačkoj županiji je za provedbu projekta u razdoblju od 2017. do 2020. godine iz fonda odobreno bespovratnih 10 milijuna kuna, dok će ostatak sredstava u iznosu 8.845.548,80 kn osigurati Zagrebačka županija.

Natječajni postupak provode škole koje na svojim web stranicama objavljuju Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019. i provode selekciju kandidata. Popis škola-partnera projekta i Javni poziv možete vidjeti ovdje.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane kandidate koji zadovoljavaju uvjete navedene u Javnom pozivu da se prijave na natječaje škola.


Javni pozivPrsten potpore

Zagrebačka županija organizirala je osposobljavanje radnika za rad na siguran način i zaštitu od požara za pomoćnike u nastavi zaposlene u partnerskim školama u sklopu ESF projekta Prsten potpore.

Osposobljavanje je provedeno 25., 26. i 27. travnja 2018. u tri partnerske ustanove: OŠ Pavao Belas, OŠ Klinča Sela i OŠ Ivan Benković, a provelo ga je poduzeće Eurofil d.o.o. kao najpovoljniji ponuđač.
Trošak osposobljavanja ukupno 47 pomoćnika u nastavi snosila je Zagrebačka županija uz dio financiranja iz Europskog socijalnog fonda.


OpširnijePrsten potpore

Projekt „Prsten potpore“, kao primjer dobre prakse uključivanja djece s posebnim potrebama u redoviti sustav obrazovanja, predstavljen je predstavnicima Sarajevskog i Tuzlanskog kantona koji borave u studijskom posjetu RH.

Zagrebačka županija ovaj projekt, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, provodi od školske 2015./2016. godine. Ove je godine potpisan ugovor o njegovu četverogodišnjem sufinanciranju. U 33 osnovne i srednje škole u njega je uključeno 120 učenika za koje je osigurano 109 pomoćnika u nastavi.


OpširnijePrsten potpore

Škole Zagrebačke županije koje su partneri u projektu Prsten potpore od 22. do 29. kolovoza 2017. godine provode postupak selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

Postupkom selekcije odabrat će se 104 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2017./2018. koji će od prvog dana nastave pomagati učenicima s teškoćama u 25 osnovnih i 7 srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija.

Izabrani pomoćnici u nastavi prije početka rada bit će stručno osposobljeni za rad s učenicima, a edukaciju će provesti Centar znanja Profectus iz Jastrebarskog.
Projekt Prsten potpore odabran je za financiranje u okviru Poziva "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III". Projekt će se provoditi tijekom naredne 4 školske godine, a bit će financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda i proračuna Zagrebačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 18.845.548,80 kuna od čega su 10.000.000,00 kuna bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda.
Svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu četverogodišnjeg projekta održat će se u petak 1. rujna 2017. godine u Velikom amfiteatru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Prsten potpore

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za zapošljavanje 104 pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, koje su ujedno i partneri u projektu.

Projekt „Prsten potpore“ prijavljen je na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020.

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Zagrebačke županije radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.
Pomoćnici u nastavi zaposlit će se u 25 osnovnih i 7 srednjih škola na području Županije na nepuno radno vrijeme (minimalno 20, maksimalno 35 sati), odnosno na puno radno vrijeme.
Natječajni postupak provode škole koje na svojim web stranicama objavljuju Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018. i provode selekciju kandidata. Popis škola-partnera projekta i Javni poziv možete vidjeti ovdje.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane kandidate koji zadovoljavaju uvjete navedene u Javnom pozivu da se prijave na natječaje škola.


OpširnijePrsten potpore

Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020.


Opširnije