AKTIVNOSTI PROJEKTA

REZULTATI – Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija za školsku godinu 2023./2024.

Objavljeno 18. kolovoza 2023.

Zagrebačka županija u suradnji s školama – partnerima na projektu Prsten potpore VI. provela je prvu fazu Javnog poziva za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija za školsku godinu 2023./2024. koji je bio otvoren od 27. srpnja 2023. godine do 4. kolovoza 2023. godine.
Javnim pozivom tražili smo 196 pomoćnika u nastavi i 1 stručnog komunikacijskog posrednika za rad u 39 osnovnih i srednjih škola – partnera na projektu.
U otvorenom roku, na Javni poziv pristiglo je 179 prijava od čega 173 prijave koje zadovoljavaju kriterij Javnog poziva i 6 nepotpunih prijava ili koje ne zadovoljavaju kriterij Javnog poziva.
Rezultati prve faze Javnog poziva dostupni su ovdje (kandidati su u tablici navedeni redoslijedom prijave pod šifrom koja im je prethodno dostavljena). Osim administrativne provjere prijava kandidata, izvršena je i procjena temeljem evaluacijskih obrazaca škola te je 104 kandidata izabrano za rad u školama po njihovoj listi prioriteta (u tablici u stupcu „Interes za radu u školi – izbor 1/3“ označeni su zeleno).
Ostali kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, ali nisu direktno izabrani, bit će pozvani na selekciju u škole za koje su iskazali interes, a koja će se održati od 22.8.2023. do 29.8.2023. godine.
Kandidati koji nisu zadovoljili kriterije Javnog poziva (u tablici u stupcu „Zadovoljeni formalni uvjeti“ označeni su crveno), mogu se javiti na dodatne Natječaje za zapošljavanje pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika koje će objaviti škole prije početka školske godine 2023./2024. i po potrebi tijekom školske godine.
Kandidati izabrani za rad kao pomoćnici u nastavi (direktno i u postupku dodatne selekcije), obavezni su prije početka rada završiti edukaciju u trajanju 20 sati koja će se održati u srijedu i četvrtak, 30. i 31.8.2023. godine u Osnovnoj školi Trnjanska, Trnjanska cesta 99, 10000 Zagreb s početkom u 9:00 sati o čemu će ih obavijesti škole (odnosi se na kandidate koji nisu završili vanjsku edukaciju u prethodnim godinama).


Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija za školsku godinu 2023./2024.

Objavljeno 27. srpnja 2023.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačke županija za školsku godinu 2023./2023.
Javnim pozivom traži se 196 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik koji će biti zaposleni u 39 osnovnih i srednjih škola, partnera na projektu Prsten potpore VI.
Zainteresirani kandidati, koji zadovoljavaju uvjete Javnog poziva (punoljetnost, završena najmanje četverogodišnja srednja škola i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak), svoju prijavu s traženom dokumentacijom mogu dostaviti do petka, 4. kolovoza 2023. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ili predati osobno u pisarnicu Zagrebačke županije na istoj adresi.
Izabrani kandidati sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme sa školom u kojoj će zasnovati radni odnos, a planirani početak rada je 4. rujna 2023. godine.
Tekst Javnog poziva i obrazac prijave kandidata dostupan je ovdje, a sve dodatne informacije mogu dobiti na broj 01/6009-491.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane kandidate koji zadovoljavaju uvjete, imaju afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvoreni su i odgovorni da se prijave na Javni poziv. Inače, projekt „Prsten potpore“ u Zagrebačkoj županiji provodi se devetu godinu zaredom i omogućava učenicima s teškoćama u razvoju da uz potporu pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika sudjeluju u svim odgojno-obrazovnim aktivnostima, kako u redovnoj nastavi tako i u izvannastavnim aktivnostima te se razvijaju u skladu sa svojim mogućnostima.