PRSTEN POTPORE V

Projekt Zagrebačke županije PRSTEN POTPORE V. odabran je za financiranje u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Projekt PRSTEN POTPORE V. omogućuje socijalnu uključenost učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav Zagrebačke županije. Projektom se tijekom školske godine 2022./2023. osiguravaju pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednik za 200 učenika s teškoćama u razvoju u 39 osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija. Neposrednim radom pomoćnika i stručnog komunikacijskog posrednika s učenicima omogućuje se postizanje boljih obrazovnih postignuća i uspješnije socijalizacije učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osigurat će se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada.

team meeting

Zagrebačka županija

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Ul. grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb

Telefon 01/6009-491